เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00143674
บาร์โค้ด30020078319219
เล่มปีที่ 31 ฉบับที่ 1576-1584 (24-29 ต.ค.-ธ.ค.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า3 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0