เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00143791
บาร์โค้ด30020078319235
เล่มปีที่ 29 ฉบับที่ 1472-1480 (31-26 ต.ค.-ธ.ค.) 2551
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า3 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0