เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00143291
บาร์โค้ด30020078319284
เล่มปีที่ 27 ฉบับที่ 1402-1410 (29-24 มิ.ย.-ส.ค.) 2550
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า3 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0