เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00143983
บาร์โค้ด30020078319300
เล่มปีที่ 28 ฉบับที่ 1437-1444 (29-18 ก.พ.-เม.ย.) 2551
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า4 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0