เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00143850
บาร์โค้ด30020078319573
เล่มปีที่ 18 ฉบับที่ 907-919 (02-27 ม.ค.-มี.ค.) 2541
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า4 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0