เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00144012
บาร์โค้ด30020078319599
เล่มปีที่ 17 ฉบับที่ 897-906 (24-26 ต.ค.-ธ.ค.) 2540
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า4 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0