เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00143143
บาร์โค้ด30020078321173
เล่มปีที่ 2-5 ฉบับที่ 1-6,10-12 (ม.ค.,มี.ค.,ต.ค./พ.ย.,เม.ย./พ.ย./ม.ค.-ก.พ.,ส.ค.,ต.ค.) 2523,2525-2527
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า3 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0