เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00143142
บาร์โค้ด30020078321272
เล่มปีที่ 2-3 ฉบับที่ 4(16)-5(17),1-3 (ก.พ.-มี.ค.,พ.ย.-ม.ค.) 2524,2524-2525
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า3 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0