เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00143120
บาร์โค้ด30020078321363
เล่มปีที่ 1-2,4 ฉบับที่ 1,11-12 (พ.ย.,เม.ย.,ต.ค.) 2522-2524,2526
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า3 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0