เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00143130
บาร์โค้ด30020078323005
เล่มปีที่ 8-10 ฉบับที่ 11-12,3,5,9,5,8 (ก.ย.-ต.ค./ม.ค.,มี.ค.,ก.ค./มี.ค.,มิ.ย.) 2530-2532
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า3 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0