เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00143129
บาร์โค้ด30020078323054
เล่มปีที่ 6,8 ฉบับที่ 2,11-12,6-10 (ธ.ค.,ก.ย./เม.ย.-ส.ค.) 2527-2528,2530
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า3 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0