เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00143133
บาร์โค้ด30020078323104
เล่มปีที่ 10-12 ฉบับที่ 11,4,1-2,3, (ก.ย./ก.พ./พ.ย.-ธ.ค./ม.ค.) 2526
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า3 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0