เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00143124
บาร์โค้ด30020078323120
เล่มปีที่ 5-6 ฉบับที่ 1-3,11-12 (ก.ย.-ต.ค./พ.ย.-ธ.ค./ม.ค.) 2527-2528
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า3 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0