เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00063389
หมายเลขทรัพยากรi00142862
บาร์โค้ด30020078323393
เล่มvol. 1 , vol. 2 2005-2006
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า2 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0