เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00143378
บาร์โค้ด30020078327030
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 1141-1148 (28-16 มิ.ย.-ส.ค.) 2545
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า3 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0