เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00143388
บาร์โค้ด30020078327055
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 1149-1157 (23-18 ส.ค.-ต.ค.) 2545
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า3 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0