เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00143407
บาร์โค้ด30020078327071
เล่มปีที่ 17 ฉบับที่ 876-884 (30-25 พ.ค.-ก.ค.) 2540
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า3 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม1