เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00143363
บาร์โค้ด30020078327147
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 1011-1020 (31-03 ธ.ค.-มี.ค.) 2542-2543
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า3 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0