เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00143346
บาร์โค้ด30020078327253
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 1106-1114 (26-21 ต.ค.-ธ.ค.) 2544
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า3 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0