เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00143319
บาร์โค้ด30020078327279
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 1097-1105 (22-27 ส.ค.-ต.ค.) 2544
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า3 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0