เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00145255
บาร์โค้ด30020078329408
เล่มปีที่ 20 ฉบับที่ 1021-1027 (10-21 มี.ค.-เม.ย.) 2543
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า5 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0