เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058456
หมายเลขทรัพยากรi00142160
บาร์โค้ด30020078331966
เล่มvol. 27-28 no. 3-4 (Jul.-Oct.) 1985,1986
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า30 Oct 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0