เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058456
หมายเลขทรัพยากรi00153030
บาร์โค้ด30020078332923
เล่มvol. 15 no. 1-4 (Jan.-Jul.) 1973
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า1 Jun 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0