เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058485
หมายเลขทรัพยากรi00141996
บาร์โค้ด30020078334713
เล่มvol. 22-23 no. 5-1,6 (Sep.-Jan.,Nov.) 1999-2000,2000
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า30 Oct 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0