เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058415
หมายเลขทรัพยากรi00141761
บาร์โค้ด30020078336205
เล่มvol. 136 no. 1-4 (May-Aug.) 2008
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า29 Oct 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0