เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058456
หมายเลขทรัพยากรi00141813
บาร์โค้ด30020078338797
เล่มvol. 34 no. 1-2,4 (Jan.-Apr.,Oct.) 1992
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า29 Oct 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0