เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00055840
หมายเลขทรัพยากรi00141642
บาร์โค้ด30020078338995
เล่มปีที่ 26 ฉบับที่ 1321-1323,1325-1329 (09-23,06-03 ธ.ค.,ม.ค.-ก.พ.) 2548,2549
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า29 Oct 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0