เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058508
หมายเลขทรัพยากรi00141580
บาร์โค้ด30020078339704
เล่มvol. 66 no. 1-2,3-4 (Spring-Summer,Autumn-Winter) 2006-2007,2007
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า29 Oct 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0