เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058619
หมายเลขทรัพยากรi00142001
บาร์โค้ด30020078342377
เล่มvol. 10-12-18 no 3,2-6 (Jul.,Mar./Apr.-Nov./Dec.) 1981,1983-1989
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า30 Oct 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0