เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058619
หมายเลขทรัพยากรi00141340
บาร์โค้ด30020078342526
เล่มvol. 29-31-32 no 9,12-8,6,8 (Sep.,Dec.-Aug.,Jun.,Aug.) 2000,2000-2002,2003
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า29 Oct 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0