เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058485
หมายเลขทรัพยากรi00140985
บาร์โค้ด30020078345156
เล่มvol. 28 no. 4-6 (Jul.-Nov.) 2005
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า26 Oct 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0