เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00060655
หมายเลขทรัพยากรi00152739
บาร์โค้ด30020078345867
เล่มปีที่ 3-6 ฉบับที่ 2/3,1-พิเศษ (ส.ค./ก.พ.,พ.ย.-ธ.ค.) 2528/2529,2532-2534
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า26 Apr 2017
จำนวนครั้งที่ยืม1