เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00060655
หมายเลขทรัพยากรi00152741
บาร์โค้ด30020078345875
เล่มปีที่ 16-17 ฉบับที่ 3,2,4 (ก.พ.,พ.ย.,พ.ค.) 2543,2544
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า26 Apr 2017
จำนวนครั้งที่ยืม2