เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00060655
หมายเลขทรัพยากรi00152740
บาร์โค้ด30020078345909
เล่มปีที่ 11-15-17 ฉบับที่ พิเศษ,3-4,3 (เม.ย.,ก.พ./เม.ย.-พ.ค./ก.ค.,ก.พ.) 2538,2542,2544
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า26 Apr 2017
จำนวนครั้งที่ยืม1