เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00060655
หมายเลขทรัพยากรi00152738
บาร์โค้ด30020078345925
เล่มปีที่ 2-12-13-18 ฉบับที่ 2,3/4,4 (มิ.ย.,ต.ค./พ.ย.,พ.ค.,พ.ย.) 2527,2539-2540,2544
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า26 Apr 2017
จำนวนครั้งที่ยืม1