เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058413
หมายเลขทรัพยากรi00141084
บาร์โค้ด30020078346139
เล่มvol. 88 no. 1-4 (Mar.-Dec.) 1986
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า27 Oct 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0