เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058413
หมายเลขทรัพยากรi00140964
บาร์โค้ด30020078347152
เล่มvol. 82 no. 1-2 (Mar.-Jun.) 1980
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า26 Oct 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0