เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00140713
บาร์โค้ด30020078347327
เล่มปีที่ 36 ฉบับที่ 12 (ต.ค.) 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า8 Oct 2015
จำนวนครั้งที่ยืม2