เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00145779
บาร์โค้ด30020078347749
เล่มปีที่ 41 ฉบับที่ 4 (ต.ค./ธ.ค.) 2558
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บสำรวจแล้ว หาตัวเล่มไม่พบ
วันที่นำเข้า25 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม15