เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00081369
หมายเลขทรัพยากรi00144104
บาร์โค้ด30020078348333
เล่มปีที่ 1 ฉบับที่ 10 (12 ธ.ค.) 2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBound Journal (7th floor)
วันที่นำเข้า4 Nov 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0