เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058485
หมายเลขทรัพยากรi00161264
บาร์โค้ด30020078377878
เล่มvol. 42 no. 14-15 (Nov.-Dec.) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า29 Jan 2020
จำนวนครั้งที่ยืม0