เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058485
หมายเลขทรัพยากรi00160666
บาร์โค้ด30020078380971
เล่มvol. 42 no. 13 (Oct.) 2019
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า21 Nov 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0