เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057293
หมายเลขทรัพยากรi00160581
บาร์โค้ด30020078381581
เล่มปีที่ 19 ฉบับที่ 219 (ต.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า29 Oct 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0