เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00075123
หมายเลขทรัพยากรi00160583
บาร์โค้ด30020078381607
เล่มปีที่ 8 ฉบับที่ 90 (ต.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า29 Oct 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0