เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00058485
หมายเลขทรัพยากรi00160484
บาร์โค้ด30020078382316
เล่มvol. 41 no. 6-7 (May-Jun.) 2018
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า24 Oct 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0