เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057402
หมายเลขทรัพยากรi00159584
บาร์โค้ด30020078395797
เล่มปีที่ 37 ฉบับที่ 3 (ม.ค.) 2559
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า10 Apr 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0