เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00159575
บาร์โค้ด30020078395904
เล่มปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.) 2528
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า10 Apr 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0