เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00159573
บาร์โค้ด30020078398536
เล่มปีที่ 5 ฉบับที่ 6 (ส.ค.-ก.ย.) 2522
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า10 Apr 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0