เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00057197
หมายเลขทรัพยากรi00159190
บาร์โค้ด30020078399138
เล่มปีที่ 45 ฉบับที่ 1 (ม.ค./มี.ค.) 2562
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บJournal (New Issue 8th floor, Back issue 7th floor
วันที่นำเข้า7 Mar 2019
จำนวนครั้งที่ยืม1