เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00088209
หมายเลขทรัพยากรi00140607
บาร์โค้ดHQ801.E33652015eb
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บE-Books Please click link above
วันที่นำเข้า30 Sep 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0